lördag, november 26, 2016

Att höja skatteavdraget för invånare kan drabba vissa kommuners verksamhet.

I onsdags hade vi debatt i Lagtinget om ett skattelags paket där bl.a.
Pensionsinkostavdraget höjs.
Grundavdraget höjs
Avdraget för inkomst förvärvanden höjs.
Nytt företagaravdrag införs.
Dessa avdrag är ju finländska skatteavdrag som också tas nu på Åland.

Jag var  upp och höll ett anförande kring det. Min oro kring det så är en konsekvenser för kommuner när man gör det enklare för de enskilda invånarna, men man tänker inte riktigt på konsekvenserna för kommunerna kring det.
För de mindre kommunerna så kan de minskade skatteinkomsterna slå ganska hårt. Men i lagförslaget så fanns inte det någon ekonomisk konsekvensbedömning för kommunerna ,med. Det är synd för det borde man sett på nu när landskapet väljer att inte ersätta kommunerna för de förlorade skatteinkomsterna.  Jag har alltid sagt att när landskapets ekonomi blir allt svagare måste kommunerna ta ett större ekonomiskt ansvar.

Då tänkte jag främst att man skulle ändra på landskapsandelssystemet där man bl.a. skulle ta med in kommunerna skattekraft som beräkning in i det nya landskapsandelssystemet.
Men nu så minskas kommunernas skattekraft så kan det få konsekvenser för kommuner. Och har vi då kommuner som tvingats ta upp till 19,5 %  för att klara sina verksamheter så kan avdragen fä konsekvenser. Eftersom man nu inte kompenserar kommunerna,så behöver man nog göra komma i mål med en kommunreform så vi får mer ekonomiskt bärbara kommuner,
Att höja på skatteavdraget vill man höja enskilda invånares köpkraft vilket är bra. Men däremot så kan det istället drabba kommunernas verksamhet.

Här till höger kommer en urklipp från artikeln i dagens tidning.
söndag, november 20, 2016

Full fart och lite till

Denna helg har det verkligen varit fullt upp. I helgen har vi Godbymässan och där brukar vi Ålands socialdemokrater ha en monter. Att vara på mässor och andra publika evenemang så brukar jag tycka om att få träffa folk när man är runt och representerar partiet. Man får frågor, kritik och beröm. Det är blandad kompott.
Men det är det som utvecklar en, att få ta del av folks synpunkter.
Vi brukar också ha en gallup med olika teman, i år kan man kortfattat kalla det till kommuner och vad som är viktigt för invånarna. Kommer säkert ett inlägg om svaren när vi sammanfattat formulären. Sen har jag mycket med det kommunala just nu så det är full fart med det också. Blivit både lördag och söndag att sitta och jobba.
Så att vara på mässa 3-4 timmar, sen sitta vid datorn 2-3 timmar per dag därtill allt annan helgsysselsättning med familjen så tar sitt.
Nu är mässan över.
Nu är det den kommunala och landskapets budget kvar och en knapp månads arbete med det kvar. Sen hoppas jag det blir 2-3 veckor med lite lugnare arbetstempo för annars måste jag göra något åt min situation,
Politiken är rolig och utmanande, men fortsätter det i det här tempot måste jag börja prioritera. Var som en man sa åt mig idag " det finns bara en Göte Winé och finns inte du med oss längre är det ingen som tackar dig för det du gör ". Klokt sagt av den 69-årige mannen som sa det där åt mig. Så jag måste hinna träna också och ta vara på mig själv lite mer.

fredag, november 18, 2016

Viktigt att jobbet man gör syns

En intensiv vecka är till ända. Jag har nu sedan i söndags jobbat 12 - 13 timmar per dag med politiken. Budgetdebatten tar på. Det är väl den den enda allmän politiska debatten vi har i Lagtinget. Där gäller det det för oss politiker att synas vad vi gör.
Jag kommer ihåg en kommentar till mitt inlägg för ca 1 år sen. Där skrev jag hur viktigt det var att satsa på unga och då med unga med särskilda behov, då kom det en kommentar " varför har det inte synts om att du sagt det där tidigare " eller något sådant stod det i kommentaren.

Då blev jag och fundera att jag måste synas mera och då helst i media för där syns det att man gör någonting och vad man pratar om. Men det är inte så lätt att synas, för media kan ju inte skriva om alla vad de säger och gör.
Då insåg jag att jag måste Blogga, skriva insändare och synas om jag vill bli invald nästa val. Det måste det synas utåt om vad man vill. Och jag tror jag är för snäll i retoriken för att vara intressant att skriva om. Och som en journalist sa år mig i veckan " blir väl mest att skriva om oppositionen för de är inte lika snälla som er "

Jag ändrar mig inte utan försöker lägga fram fakta och förbereder mig lite extra..
Den här veckan så jag lade jag lite extra krut och då framför allt för de unga. Ja drogläget måste man reagera och agera i. Och sen har jag alltid pratat om unga med särskilda behov och där fick jag nu lite media utrymme denna vecka.
Denna vecka känner jag att jag fått tillräckligt med media utrymme och kan erkänn jag är nöjd med det. Orsaken till att jag är nöjd så är att det synts i media vad jag jobbar för. Det är barn och unga, framför allt minska marginalisering av unga. Och sen behovet av en kommunreform.

Nu börjar en misstroendedebatt men där kommer jag att ligga lågt. Den debatten får andra ta. Jag skall på eftermiddagen börja göra i ordning vår monter inför Godbymässan som är i helgen. Sen blir det i helgen att stå en hel del där.

Här nedan kommer de utklipp från media jag hittat om under veckan.


De här artiklarna om ungdomar och droger såå har jag både fått ris och ros för. Men jag har min åsikt klar. De skall vara svårt att hålla på med droger, men samhället skall göra det tillgängligt att sluta.


En artikel som verkligen kortfattat mina år och vad jag pratat mest om kring utbildning.onsdag, november 16, 2016

Anförande om kommunreform

Här kommer nu mitt anförande om kommunreform. Här är det då ett anförande där jag ahde 7 minuters taltid på.
Hat tagit bort namn som jag debatterat med.

Talman visst är det så att vi har starka kommuner på Åland, det skall man inte blunda för. Men samtidigt finns det kommuner som har det tufft ekonomiskt.
Man pratar ofta om att man kan stänga skolor, 2010 eller 2011 när Sunds kommun hade det som tuffast ekonomiskt så diskuterade man om man hade råd att ha grundskolan kvar pga om att man märkte att man inte hade råd att då verkligen erbjuda den service som då behövdes.
-          Nå det ordnade vi genom flexibel ledningsgrupp som löstes då genom ett stålbad men det erbjöds inte en service som de ekonomiskt starkare kommunerna kunde ge.
Sen nämner många om att löste man det då och sen har man jobbat upp och jag kan säga att idag klarar vi av våra åttaganden och inte som ledamot XXXX nämnde att man inte klarar det. Men vi har det kämpigt.
Nå om utbildning och kommunerna så återkommer jag senare i anförande senare under utbildningsavdelningen.
Men snälla sluta hota om att stänga dagis och skolor för vilken politiker vill minska på närservicen och framför allt så vet ju politiker att man inte höjer sin populäritet att stänga bl.a. skolor. Det jag vill se minska sårbarheten i ekonomi och trygga en god kommunal service över hela Åland för alla invånare oberoende var man bor.
Visst kan jag hålla med centern om att Åland varit fantastiskt med alla små kommuner och landskapet har kompenserat kommunerna för att de skall vara bärkraftiga. Men där vill ju man från de obundna att vi skall sänka ganska kraftigt i sin motion nr.17, det är ju också att höja skatten eller avgifterna i de olika kommunerna. 
Talman
Ser vi på utredningar från PWC som jag tycker varit intressanta så säger de bl.a.
Den demografiska försörjningskvoten bland Ålands kommuner uppgår i genomsnitt till 65 procent. Detta är lägre än genomsnittet i såväl finska som svenska glesbygdskommuner. På Åland varierar dock den demografiska försörjningskvoten mellan ca 55 procent procent och ca 80 procent.
-         Och här måste vi öppna ögonen och se hur det i framtiden ser ut i våra kommuner. Vi Norra Ålands socialdemokrater har beställt en utredning om Norra Åland om utmaningar och möjlighet för att få fakta inför våra beslut. Det som fick mig att reagera på hur befolkningsstrukturen ser ut om vi inte gör någonting där :
+ 65 åringar
o   Finström 2014 19,7 % à 2030 24,8 %
o   Geta 2014    22,3 % à 2030  34,3 %
o   Saltvik 2014 21,5 % à 2030 28,0 %
o   Sund 2014    22,9 % à 2030 31,9 %
o   Vårdö 2014  29,8 %  à 2030  41,2 %
Vi skall i framtiden kunna garantera även i framtiden en lika bra och kvalitativ äldreomsorg. Skall vi kunna erbjuda det så måste vi göra något nu.

Nu gäller det att ingjuta trygghet i förändring att tala om att reformen syftar på att stärka kommunerna, minska sårbarheten i ekonomi och trygga en god kommunal service över hela Åland för alla invånare.
För bästa vänner det är våra invånare vi ser en kommunreform inte av någon prestige...

Anförande om utbildning

Här kommer mitt anförande om utbildning. Kom ihåg att detta är något man inte håller ordagrannt.

Talman
Mitt anförande kommer att hållas en hel del med barn med särskilda behov.
Ledamot Gun-Mari Lindholm nämnde tidigare om att jag lyfte den gruppen i samband med arbete av landskapsandelarna och det stämmer för har vi inte rätt resurser tidigt så blir det dyrare. Så skall man se total ekonomiskt så att främja tidiga insatser är en smart ekonomi.
Därför är rätt resurser tillräckligt tidigt viktigt. Jag kommer ihåg en skrivelse som lämnades in förra mandatperioden av skolpsykologerna på Åland.
à Hände inte mycket med dem. Nå situationen med t.ex. skolpsykologer har inte förbättrats sen dess. 
Det nämns i en motion om barn med autism och det finns saker man skall lyfta upp där, helt klart. Men kan också finnas flera. Jag var och träffa en som jobbar bl.a. med barn med autism och hon lyfte också upp barn med ångest. Och hur många av dem som bara blir hemma och inte går till skolan.
Så Talman här behöver vi lyfta vår kompetens. Men varför inte nyttja Ålands Folkhögskola som en plats för ett kompetencentrum ( skolpsykolog, kuratorer och specialpedagoger )
Sen kommer dessa ungdomar till gymnasialstadiet och då skall man ta vara på dessa och ge dem en studieplats, ge dem en utbildning. Men framför allt ge dem resurser. Förut pratade jag om att det måste finnas speciallärare, slutade med att jag hamna på kvartsamtal till förvaltningschefen som förklarade för mig att de resurserna hade de.
Nå nu skall jag inte vara specifik, men förut fanns det en peng att få för eleverna med särskilda behov. De togs bort och lades in som en hel pott istället. Idag så är det nog i den vanliga potten.
Talman i mitt gruppanförande så citerade jag regeringsprogrammet
Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till utbildning oberoende av förutsättningar”.
Man jobbar på det, men är inte i mål ännu. Låt en linje med en elev med diagnos eller anpassad läroplan få en extra pott. Då är det mera motiverande att hålla kvar den eleven.
Lantrådet sa att ungdomshuset är vår ungdomsgaranti, om det ändå skulle vara så väl. Med ungdomshuset är vi en god bit på väg. Jag har stått många år och pratat för en ungdomslag det som var bra med Stefan Wallins lag om ungdomslagen var 7a paragrafen om sektorsöverskridande samarbete och då moment 2 Främja samordningen och genomslagskraftenför de tjänster som erbjuds de unga.
Vidare står det i punkt 2  främja samordningen av och effektiviteten i tjänster som riktar sig till unga i syfte att dessa ska vara tillräckliga, kvalitativt högtstående och lätt tillgängliga.
Med detta skulle jag vilja säga att ungdomshuset är riktigt bra. Nu gäller det att täta hålen där vi fortfarande har unga som faller emellan.
Få tydlighet att när man hoppar av sin gymnasialstudieplats så skall skolan lämna in uppgifter till t.ex. ungdomslotsen som har samordnande roll.
Nå det här är inget nytt utan nojsade en hel del om detta förra mandatperioden. Och det fick jag klart för mig då att någon lag skulle jag inte få. Men det behövs inte göras i lag. Man kan gå ut med direktiv. Detta är en idé som jag hoppas man kan ta vara på.
Avslutningsvis Talman vi är bra på Åland att göra utredningar och det gör många bra utredningar.
Talman hösten 2013 – våren 2014 gjorde det en kartläggning för ungdomar som varken studerar eller arbetar eller finner sig i riskzon för detta.
Damma av den här kartläggningen, se vad man kan göra för att förbättra bara i vårt arbetssätt.
Jobba mera sektorövergipande, tydlighet hur man fångar upp unga som hoppar av sina studier att de sen inte bara blir hemma. Den här rapporten ger en del svar och synpunkter använd den där finns slutsatser som är viktiga
1.    Skapa en utbildning tillgänglig för alla
2.    Formalisera gemensamma landskapsövergripande överlämningsrutiner
3.    Tydliggör uppföljningsansvar och ta fram statistik
4.    Skapa former för samverkan
5.    Tydliggör uppdrag och samverkan genom lagstiftning
6.    Säkerställ studieledning för unga utanför utbildningssystemet
7.    Tillför resurser för lots och uppsökande verksamhet
8.    Öka kunskap och stöd till unga med neuropsykiatrisk funktionshinder
9.    Säkerställ stödsysselsättning
10.                 Säkerställ hälsovård för unga utanför gymnasialstadiet
Med ungdomens hus så har vi nu platsen för mycket av dessa punkter. Nu hoppas jag man använder denna rapport och ser att fylla denna fina satsning med rätt innehåll.
Till alla involverade för detta ungdomens hus tack för ett fint arbete och lyckat till i det fortsatta arbetet.


Gruppanförande

Vi går nu in för vår 23:e timme i budgetdebatten här på Ålands Lagting. Måndag 4 timmar, tisdag 8,5 och nu 10 timmar hittills idag. Vi har efter detta infrastrukturavdelningen kvar. Jag har hållit partiets gruppanförande. Om kommunreform, ungdomar och narkotikamissbruk samt utbildning.
Jag kommer att lägga ut mina anföranden här. Jag vet att det är långa. Mitt gruppanförande är planerat för 15 ett 15 minuter långt anförande. Det tog 15 minuter och 20 sekunder att hålla. Jag skulle bra pratat lite längre men vi hade en tidsbegränsning på just 15 minuter.
Här kommer nu mitt " manus " för mitt anförande i kursiv stil. Höll inte mig sen inte ordagrannt till detta

Talman
Den här regeringen går in för ett bärkraftigt och hållbart Åland. Ett Ålands som skall blomstra i ett bärkraftigt samhälle.
Ett Åland som skall ha attraktionskraft för boende, besökare och företag.
Trumps seger i valet så innebär finansiell oro och osäkerhet om den globala ekonomin.  Swedbank gick ut med ett pressmeddelande efter valet där de varnar för att det nu råder stor oro och för att resultatet i presidentvalet skapar en stor osäkerhet kring den amerikanska politiken, som då skapar en stor oro i världsekonomin framöver.
Vad får det för konsekvenser för den finländska ekonomin som redan nu är hårt ansatt
I budgeten så nämner man om handeln och dess utamningar under den globala ekonomin, vad får då det för konsekvenser med Trumps politiska kampanjlöften som nu skall försöka uppfyllas ?
Vad har det att göra med Åland och vår politik ? - En hel del är jag rädd för.
Att nu med Trump som skall ta tillbaka jobben till USA, och vad det innebär det i Asien, där ändå handeln har en viss betydelse för både den finländska och åländska näringslivet.
När vi pratar om den finländska ekonomin som styr för mycket den åländska ekonomin så är det ändå en viss oro man har för hur Finland skall klara av den osäkerhet man ser för den globala ekonomin. Så igen får man lyfta upp svagheten med avräckningsbeloppet idag och Finlandsekonomin.
Även om klumpsumman ökat de senaste åren så är det ändå för lågt gentemot det borde vara. Vi ser ju nu vad skattegottgörelsen ger tillbaks. Så här blir det intressant att följa med Ålandskommittén och dess arbete där man sen får se vad de kommer fram till. För trots allt så borde vi se hur vi kommer fram till att våra inbetalade skatter kommer tillbaks till oss tillgodo. Socialdemokraterna ser nu i ett övergångsläge ser att vi får tillbaks mer av de skatter vi betalar in. Men vi måste få ett system som ger mer än vad vi får tillbaks idag.
Att sen om man skall ta över skattebehörigheten, så måste det sen bli en fråga att om det blir så skall man presentera vad innebär att ta över skattebehörigheten.  Men just nu ser jag att ganska mycket är oklart om allt med SOTE - reformen och vad det får för konsekvenser för Åland, och när sjösätts sen SOTE.  Så vi får väl se framledes vad som händer och sker.
Talman
Vårt näringsliv mår bra. Tack vare ett rikt näringsliv så har vi en sysselsättning vi kan vara stolta över.
Åland näringsliv skriver i sin trendbarometer att i fråga om ”Orkla så var Åland ett fantastiskt exempel på samverkan mellan privat och offentlig sektor. Landskapsregeringen visade ett tydligt ledarskap tillsammans med privata aktörer, där man gemensamt fick fram en mängd åtgärder som på sikt gynnar Åland. Den kombinerade kraftsamlingen skapade ett unikt beslut i företagsvärlden. Samverkansprocessen bör lyftas som ett globalt exempel hur små samhällen kan agera för att på egen hand skapa förutsättningar för framtiden ”
Det har jag också hört när vi haft besök från Sverige och näringsminister Gunell förklarat åtgärdspaketet för dem. De är imponerade över den handlingskraft när offentlig sektor och det privata samarbetar. Och tycker fler skall ta del av det.
Även den hållbara utveckling som landskapsregeringen vill införa så får ett gott betyg av Ålands näringsliv. Där de ser att gott företagande och hållbart företagande till stora delar innebär samma sak. Det vill Ålands näringsliv bygga vidare på i samarbete med övriga åländska aktörer
Att vi har ett näringsliv som mår bra, gör att man jobbar vidare en låg arbetslöshet där alla behövs. Just det är viktigt för Ålands socialdemokrater. Vi socialdemokrater värnar om en politik där alla skall ha köpkraft, vi behöver se var samhället skall gå in och stöda där det behövs som mest.
Därför talman så glädjer skrivningen under AMS verksamhet att man underlättar för personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete och förhindra utslagning från arbetsmarknaden. Som jag jobbat att vi skall värna om detta. Så Ålands socialdemokrater tycker detta verkligen är bra att man nu jobbar med att få in även då som haft svårt att få ett jobb.
Vi är tacksamma och lättade att de 700 000 sociala utbetalningar nu inte behövts skäras på, tack vare ökade inkomster från annat håll. Vi vill helst se en politik med medmänsklighet och vi vill se familjen och barnen i fokus.
Bl.a.har vi nu en tillgänglig sjukvård där vi går in för avgiftsfritt för barn till Primärvården. Det är för oss socialdemokrater en viktig väg vårt politik om en skattefinansierad välfärd vilket är vad vi Ålands socialdemokrater helst vill ha. Nu vet vi att i ett regeringssamarbete så kan man inte få allt. Men att ge nu ge avgiftfritt för barn under 20 år till primärvården är något vi länge velat se. Så vi Ålands socialdemokrater tackar där ÅHS  styrelse och deras arbete. Här går samhället in med ett stöd om en tillgänglig primärvård för barn under 20 år.
-         Ålands socialdemokrater har länge sett ett klart behov av en kommunreform, vi vill se starka kommuner som ger en mer jämlik service och välfärd än idag.
-         När vi ser välfärden så bör se på en vad som står i regeringsprogrammet utbildning åt alla. Vi värnar om skrivningen i regeringsprogrammet ” Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till utbildning oberoende av förutsättningar”.
För den här regeringen är som det framkommer i den allmänna motiveringen att man måste se besluten att det är hållbara beslut. En hållbar politik där vi kan jobba för visionen Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.
Talman
I lördags hade vi vår partikongress där vi hade ett stort fokus på just de hållbara besluten. Man måste gå ifrån de som vi kallade för mandatbeslut utan se mer långsiktiga och hållbara beslut.
Ser vi på sjukvården så är det nu dags att man kommer i mål med det vi socialdemokrater krävt att man nu måste se hur strukturen för vår framtida sjukvård skall se ut ? Skall inbesparingarna fortsätta så måste man ta beslut som är långsiktiga och hållbara och inte som sträcker sig över en mandatperiod. Det blir på sikt mer kostsamt för Åland.
Talman nu mer till något som verkligen är oroade för inom Ålands socialdemokrater och det är att vi får ökade klassklyftor.
Vi håller på att få ett samhälle där vi får fler som blir bidragsberoende, då tänker jag på ensamstående med barn som enligt ÅSUB rapporten ekonomisk utsatthet som publicerades jun 2015. Så där är ju det nya om ÅHS avgifterna att man har avgiftfritt till primärvården för barn under 20 år, sänkt avgiftstak för barn under 20 år. Det vi gärna skulle vilja ha till är ett familjetak.
Familjetak är ett högkostnadstak för barn till specialsjukvården. Nu är det inte med, men jag hoppas att det i framtiden övervägs att sättas in. Vi socialdemokrater anser inte att barnen skall hamna i kläm över familjen ekonomi. Vi vill inte att barn och sjuka skall drabbas över inbesparingar.
Att satsa på barn och unga så är en fortsättning från förra regeringens familjepolitik. Att satsa på barnen är en investering i framtiden att undvika att grupper blir marginaliserade dels ekonomiskt, Men om man ser på samhället och klassklyftor så kan vi också nämna grupper som har svårt att komma in i vårt samhälle och då lätt blir marginaliserade. Vi från Socialdemokraterna vill lyfta upp begreppet universell design.
Universell design är ett relativt nytt begrepp för design framställd för universelltillgänglighet och användbarhet. Universell design omfattar lösningar för byggnader, produkter och miljö som är användbara för alla.  
Likvärdig användning med riktlinjer som:
-         Ge alla användare tillgång till samma användningssätt. Identiskt närhelst det är möjligt, likvärdigt när det inte är det.
-         Undvik att segregera eller stigmatisera några användare.
Talman med detta vill jag säga att vi måste se de med funktionsnedsättningar, vare sig det är synliga eller icke synliga funktionsnedsättningar.  Vi måste lyfta upp universell design som ett vanligt och självklart begrepp. Talman att ha tillgänglighet i fokus ser vi Ålands socialdemokrater som en självklarhet.
En annan grupp vi vill lyfta upp är integrationen. Det är bra att vi tar ansvar och bidrar med att kommuner tar emot flyktingfamiljer, men det är första delen. Sen gäller det att vi tar vara på dem som kommer. Att kommunen visar att man gör det för att man bryr sig om familjen och att de blir integrerade i vårt samhälle. Sen måste vi se hur vi utvecklar svenska för inflyttade och där görs det nu en satsning..
En allmän skattefinansierad välfärd framom en politik som är styrd av avgifter vilket gör familjer bidragsberoende.
Minskade klyftor mellan människor är smart ekonomi.
Talman nu är vi med i en regeringskonstellation, för första gången i historien som vill samma som oss nämligen att göra en kommunstruktur för ålänningarnas bästa. Nu gäller det att för våra partier att ingjuta trygghet i förändring att tala om att reformen syftar på att stärka kommunerna, minska sårbarheten i ekonomi och trygga en god kommunal service över hela Åland. Ålands socialdemokraters vilja överensstämmer med över 100 socialarbetare som vill ha ett samordnat barnskydd.
Avslutningsvis talman så för oss Ålands socialdemokrater så är det viktigt:
-         En politik där tillgänglighet för alla, är en självklarhet. Vi ser en allmän skattefinansierad välfärd att man inte skall tvinga barnfamiljer till bidragsberoende. Det gör vi med sänkta avgifter och då ger familjer en större köpkraft. De pengarna går inte till dyra semesterresor, utan det går att höja livskvaliteten och ger de familjer möjlighet till en större valfrihet i sitt inköp till t.e.x. mat och kläder.
-         Vi vill trygga ålänningars rätt till fullgod service var man än bor och att gemensamt, solidariskt ta ansvar för varandra.
-         En politik där alla kan och få vara med, känna tillhörighet, en politik där vi lyfter begreppet universell design.
Med detta så vill vi lyfta fram politiken med medmänskligheten i fokus. Istället för att bråka om investeringar, skrämma upp folk om hotet om centralisering så skall vi lyfta upp våra medborgares behov och hur vi kan för dem ta beslut som för är hållbar och ger en framtidstro.
Tillsammans kan vi jobba gemensamt för våra unga om en framtid som ger våra unga en trygg, drogfri uppväxt. Att de ser mer möjligheter än hot. Det är vi som skapar attityder och främjar god uppväxt.
Vi tror på visionen att alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar. Vi som parti vill aktivt vara delaktiga och förverkliga visionen.

Talman det är en budget där det ryms mycket och nu har jag inte valt att gå in i detaljer utan det kommer vi från lagtingsgruppen att återkomma under debatten och då avdelningsvis. 

Gruppanförande

Vi går nu in för vår 23:e timme i budgetdebatten här på Ålands Lagting. Måndag 4 timmar, tisdag 8,5 och nu 10 timmar hittills idag. Vi har efter detta infrastrukturavdelningen kvar. Jag har hållit partiets gruppanförande. Om kommunreform, ungdomar och narkotikamissbruk samt utbildning.
Jag kommer att lägga ut mina anföranden här. Jag vet att det är långa. Mitt gruppanförande är planerat för 15 ett 15 minuter långt anförande. Det tog 15 minuter och 20 sekunder att hålla. Jag skulle bra pratat lite längre men vi hade en tidsbegränsning på just 15 minuter.
Här kommer nu mitt " manus " för mitt anförande i kursiv stil. Höll inte mig sen inte ordagrannt till detta

Talman
Den här regeringen går in för ett bärkraftigt och hållbart Åland. Ett Ålands som skall blomstra i ett bärkraftigt samhälle.
Ett Åland som skall ha attraktionskraft för boende, besökare och företag.
Trumps seger i valet så innebär finansiell oro och osäkerhet om den globala ekonomin.  Swedbank gick ut med ett pressmeddelande efter valet där de varnar för att det nu råder stor oro och för att resultatet i presidentvalet skapar en stor osäkerhet kring den amerikanska politiken, som då skapar en stor oro i världsekonomin framöver.
Vad får det för konsekvenser för den finländska ekonomin som redan nu är hårt ansatt
I budgeten så nämner man om handeln och dess utamningar under den globala ekonomin, vad får då det för konsekvenser med Trumps politiska kampanjlöften som nu skall försöka uppfyllas ?
Vad har det att göra med Åland och vår politik ? - En hel del är jag rädd för.
Att nu med Trump som skall ta tillbaka jobben till USA, och vad det innebär det i Asien, där ändå handeln har en viss betydelse för både den finländska och åländska näringslivet.
När vi pratar om den finländska ekonomin som styr för mycket den åländska ekonomin så är det ändå en viss oro man har för hur Finland skall klara av den osäkerhet man ser för den globala ekonomin. Så igen får man lyfta upp svagheten med avräckningsbeloppet idag och Finlandsekonomin.
Även om klumpsumman ökat de senaste åren så är det ändå för lågt gentemot det borde vara. Vi ser ju nu vad skattegottgörelsen ger tillbaks. Så här blir det intressant att följa med Ålandskommittén och dess arbete där man sen får se vad de kommer fram till. För trots allt så borde vi se hur vi kommer fram till att våra inbetalade skatter kommer tillbaks till oss tillgodo. Socialdemokraterna ser nu i ett övergångsläge ser att vi får tillbaks mer av de skatter vi betalar in. Men vi måste få ett system som ger mer än vad vi får tillbaks idag.
Att sen om man skall ta över skattebehörigheten, så måste det sen bli en fråga att om det blir så skall man presentera vad innebär att ta över skattebehörigheten.  Men just nu ser jag att ganska mycket är oklart om allt med SOTE - reformen och vad det får för konsekvenser för Åland, och när sjösätts sen SOTE.  Så vi får väl se framledes vad som händer och sker.
Talman
Vårt näringsliv mår bra. Tack vare ett rikt näringsliv så har vi en sysselsättning vi kan vara stolta över.
Åland näringsliv skriver i sin trendbarometer att i fråga om ”Orkla så var Åland ett fantastiskt exempel på samverkan mellan privat och offentlig sektor. Landskapsregeringen visade ett tydligt ledarskap tillsammans med privata aktörer, där man gemensamt fick fram en mängd åtgärder som på sikt gynnar Åland. Den kombinerade kraftsamlingen skapade ett unikt beslut i företagsvärlden. Samverkansprocessen bör lyftas som ett globalt exempel hur små samhällen kan agera för att på egen hand skapa förutsättningar för framtiden ”
Det har jag också hört när vi haft besök från Sverige och näringsminister Gunell förklarat åtgärdspaketet för dem. De är imponerade över den handlingskraft när offentlig sektor och det privata samarbetar. Och tycker fler skall ta del av det.
Även den hållbara utveckling som landskapsregeringen vill införa så får ett gott betyg av Ålands näringsliv. Där de ser att gott företagande och hållbart företagande till stora delar innebär samma sak. Det vill Ålands näringsliv bygga vidare på i samarbete med övriga åländska aktörer
Att vi har ett näringsliv som mår bra, gör att man jobbar vidare en låg arbetslöshet där alla behövs. Just det är viktigt för Ålands socialdemokrater. Vi socialdemokrater värnar om en politik där alla skall ha köpkraft, vi behöver se var samhället skall gå in och stöda där det behövs som mest.
Därför talman så glädjer skrivningen under AMS verksamhet att man underlättar för personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete och förhindra utslagning från arbetsmarknaden. Som jag jobbat att vi skall värna om detta. Så Ålands socialdemokrater tycker detta verkligen är bra att man nu jobbar med att få in även då som haft svårt att få ett jobb.
Vi är tacksamma och lättade att de 700 000 sociala utbetalningar nu inte behövts skäras på, tack vare ökade inkomster från annat håll. Vi vill helst se en politik med medmänsklighet och vi vill se familjen och barnen i fokus.
Bl.a.har vi nu en tillgänglig sjukvård där vi går in för avgiftsfritt för barn till Primärvården. Det är för oss socialdemokrater en viktig väg vårt politik om en skattefinansierad välfärd vilket är vad vi Ålands socialdemokrater helst vill ha. Nu vet vi att i ett regeringssamarbete så kan man inte få allt. Men att ge nu ge avgiftfritt för barn under 20 år till primärvården är något vi länge velat se. Så vi Ålands socialdemokrater tackar där ÅHS  styrelse och deras arbete. Här går samhället in med ett stöd om en tillgänglig primärvård för barn under 20 år.
-         Ålands socialdemokrater har länge sett ett klart behov av en kommunreform, vi vill se starka kommuner som ger en mer jämlik service och välfärd än idag.
-         När vi ser välfärden så bör se på en vad som står i regeringsprogrammet utbildning åt alla. Vi värnar om skrivningen i regeringsprogrammet ” Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till utbildning oberoende av förutsättningar”.
För den här regeringen är som det framkommer i den allmänna motiveringen att man måste se besluten att det är hållbara beslut. En hållbar politik där vi kan jobba för visionen Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.
Talman
I lördags hade vi vår partikongress där vi hade ett stort fokus på just de hållbara besluten. Man måste gå ifrån de som vi kallade för mandatbeslut utan se mer långsiktiga och hållbara beslut.
Ser vi på sjukvården så är det nu dags att man kommer i mål med det vi socialdemokrater krävt att man nu måste se hur strukturen för vår framtida sjukvård skall se ut ? Skall inbesparingarna fortsätta så måste man ta beslut som är långsiktiga och hållbara och inte som sträcker sig över en mandatperiod. Det blir på sikt mer kostsamt för Åland.
Talman nu mer till något som verkligen är oroade för inom Ålands socialdemokrater och det är att vi får ökade klassklyftor.
Vi håller på att få ett samhälle där vi får fler som blir bidragsberoende, då tänker jag på ensamstående med barn som enligt ÅSUB rapporten ekonomisk utsatthet som publicerades jun 2015. Så där är ju det nya om ÅHS avgifterna att man har avgiftfritt till primärvården för barn under 20 år, sänkt avgiftstak för barn under 20 år. Det vi gärna skulle vilja ha till är ett familjetak.
Familjetak är ett högkostnadstak för barn till specialsjukvården. Nu är det inte med, men jag hoppas att det i framtiden övervägs att sättas in. Vi socialdemokrater anser inte att barnen skall hamna i kläm över familjen ekonomi. Vi vill inte att barn och sjuka skall drabbas över inbesparingar.
Att satsa på barn och unga så är en fortsättning från förra regeringens familjepolitik. Att satsa på barnen är en investering i framtiden att undvika att grupper blir marginaliserade dels ekonomiskt, Men om man ser på samhället och klassklyftor så kan vi också nämna grupper som har svårt att komma in i vårt samhälle och då lätt blir marginaliserade. Vi från Socialdemokraterna vill lyfta upp begreppet universell design.
Universell design är ett relativt nytt begrepp för design framställd för universelltillgänglighet och användbarhet. Universell design omfattar lösningar för byggnader, produkter och miljö som är användbara för alla.  
Likvärdig användning med riktlinjer som:
-         Ge alla användare tillgång till samma användningssätt. Identiskt närhelst det är möjligt, likvärdigt när det inte är det.
-         Undvik att segregera eller stigmatisera några användare.
Talman med detta vill jag säga att vi måste se de med funktionsnedsättningar, vare sig det är synliga eller icke synliga funktionsnedsättningar.  Vi måste lyfta upp universell design som ett vanligt och självklart begrepp. Talman att ha tillgänglighet i fokus ser vi Ålands socialdemokrater som en självklarhet.
En annan grupp vi vill lyfta upp är integrationen. Det är bra att vi tar ansvar och bidrar med att kommuner tar emot flyktingfamiljer, men det är första delen. Sen gäller det att vi tar vara på dem som kommer. Att kommunen visar att man gör det för att man bryr sig om familjen och att de blir integrerade i vårt samhälle. Sen måste vi se hur vi utvecklar svenska för inflyttade och där görs det nu en satsning..
En allmän skattefinansierad välfärd framom en politik som är styrd av avgifter vilket gör familjer bidragsberoende.
Minskade klyftor mellan människor är smart ekonomi.
Talman nu är vi med i en regeringskonstellation, för första gången i historien som vill samma som oss nämligen att göra en kommunstruktur för ålänningarnas bästa. Nu gäller det att för våra partier att ingjuta trygghet i förändring att tala om att reformen syftar på att stärka kommunerna, minska sårbarheten i ekonomi och trygga en god kommunal service över hela Åland. Ålands socialdemokraters vilja överensstämmer med över 100 socialarbetare som vill ha ett samordnat barnskydd.
Avslutningsvis talman så för oss Ålands socialdemokrater så är det viktigt:
-         En politik där tillgänglighet för alla, är en självklarhet. Vi ser en allmän skattefinansierad välfärd att man inte skall tvinga barnfamiljer till bidragsberoende. Det gör vi med sänkta avgifter och då ger familjer en större köpkraft. De pengarna går inte till dyra semesterresor, utan det går att höja livskvaliteten och ger de familjer möjlighet till en större valfrihet i sitt inköp till t.e.x. mat och kläder.
-         Vi vill trygga ålänningars rätt till fullgod service var man än bor och att gemensamt, solidariskt ta ansvar för varandra.
-         En politik där alla kan och få vara med, känna tillhörighet, en politik där vi lyfter begreppet universell design.
Med detta så vill vi lyfta fram politiken med medmänskligheten i fokus. Istället för att bråka om investeringar, skrämma upp folk om hotet om centralisering så skall vi lyfta upp våra medborgares behov och hur vi kan för dem ta beslut som för är hållbar och ger en framtidstro.
Tillsammans kan vi jobba gemensamt för våra unga om en framtid som ger våra unga en trygg, drogfri uppväxt. Att de ser mer möjligheter än hot. Det är vi som skapar attityder och främjar god uppväxt.
Vi tror på visionen att alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar. Vi som parti vill aktivt vara delaktiga och förverkliga visionen.

Talman det är en budget där det ryms mycket och nu har jag inte valt att gå in i detaljer utan det kommer vi från lagtingsgruppen att återkomma under debatten och då avdelningsvis.