fredag, september 02, 2016

Mer förståelse för varandras behov behövs

Sitter på Vandaflygfält efter en dag i Helsingfors. Varit på Folktingets social- och hälsoutskott.
Det är ju mycket prat om SOTE reformen där just nu.
Finlands regering har beslutat att bilda nya s.k. sote-områden. Sammanlagt blir det 15 stycken och dessa områden ska ta över all social- och hälsovård av samtliga kommuner förutom Åland.
Och hur blir det då med språkfrågan och rätten till svenskspråkig service i sote-områdena ?
Så mycket tid går åt till den nu i Folktingets arbete,
Genom att man inte följer med rikspolitiken så mycket så blir det tungt att sätta sig in i dessa frågor.

Varit annars en rätt så stressig vecka där det blivit långa dagar. Varit mycket om den kommande kommunreformen på Åland och sen då givetvis Landskapets hårda ramar för att sträva mot en budget i balans.
Den här veckan har det varit ÅHS som varit under luppen eftersom ÅHS styrelse idag klubbade budgeten. Och eftersom det var en hård ram med en sänkning på 2 miljoner så har det varit mycket stenar som har lyfts för att hitta alla pengar.  Kanske ramen är lite för hård där men styrelsen har levererat sitt förslag och det skall man respektera.

Men ett vansinne är det att landskapet jobbar för att jobba med en budget i balans samtidigt som kommunerna visar ett resultat på vinst med 25 miljoner för 2015. Sen är det herrans liv från kommunerna för att landskapet vill sänka landskapsandelarna som är ett ekonomiskt stöd till kommunerna med 4 miljoner, från 35 till 31 miljoner om jag minns rätt.
Flera av dem som nu kritiserar landskapsregeringen för sina sparbeting på t.ex. sjukvården så vill inte heller att man sänka på landskapsandelarna till kommunerna. Och ändå går de flesta kommunerna på ordentliga överskott även 2016.
Ja jag ser hellre en kommunreform, ännu mer sänkta landskapsandelar och att vi inte måste sänka ramarna så mycket på t.ex. gymnasialutbildning och sjukvård.
Och nej bara för att jag föreslår en kommunreform och sänkta landskapsandelar så vill jag inte stänga fast barnomsorg, skola eller äldreomsorg. Jobbar kommunerna gemensamt för Ålands bästa så har vi nog råd. Och skulle vi ligga på en skatteprocent på 18,75 så skulle vi troligtvis kunna satsa mer på gymnasialutbildning och sjukvård. Men då måste vi alla vara solidariska kommuner och ålänningar. Nu råder mer missgynnsamhet.

söndag, maj 08, 2016

Utskottsarbetet pågår i det tysta.

Det är dags nu att skriva blogg men svårt att våga berätta så mycket för det mesta i utskottet yssch yssch med. D.v.s. hålla tyst om och inte berätta vad som sägs. Vi jobbar långa dagar och många dagar i vårt utskott. Det som sägs i utskotett får man inte berätta om. Men det som jag själv tycker får jag ju berätta om. En sådan sak är ju Guttorp fiskodling så pratas det mycket om att den skall läggas ner. Och visst finns det sådana intressen också. Och då säger man att det är av inbesparingsorsaker. Men om man ser vad Guttorps verksamhet gör för att bl.a. främja turismen så tycker jag att det är rätt satsade pengar.

Här simmar havsöringsyngel. Var imponerande att det
jobb som de gör ute i Guttorp.
Visst finns det en skrivning i tilläggsbudgeten som jag inte är bekväm med. Att har man inte en finansieringsplan innan utgången av juni 2016, så läggs Guttorp ner. Men sen hur exakt och detaljerad skall finansieringsplanen vara ?
Jag känner och har i denna fråga en stor tillit till den ansvarige ministern. Jag känner också till hennes ambitioner kring Guttorp. De ambitionerna kan man inte förbi gå utan också se mer seriöst på. Sen självklart så måste man ju också se över finansieringarna och hur man öka inkomsterna. Men även där finns det planer.
Men få först bort den VHS stämpel som ligger på oss p.g.a. av avi haft fiskodlingar med VHS virus. Efter det tror jag vi kan öka försäljningen av fiskyngel och då självfinansieringsgraden.

Sportfisket på Åland är känt och många kommer till Åland för att fiska. Vi skall väl inte nedmontera det ?
Då kan vi nog i så fall lägga ner våra ambitionerna på att satsa på turismen. Genom Guttorpfiskodling så har vi bra med fisk runtom på Åland man ser när färjorna kommer och de kommer bilar med båt på släp. De vill fiska och ha fisk. Är de nöjda när de far härifrån så marknadsför de Åland på positivt sett. Tänk på det ni som vill lägga ner Guttorp. Jag vill inte göra det och vet ni vad. Jag har inte sett
och inte heller godkänt den skrivningen om finansieringsplanen. Ha det bra i sommarvädret.

onsdag, april 27, 2016

Anförande om tilläggsbudget

Sitter på plenum och debatterar denna regerings tilläggsbudget. Höll idag mitt anförande där. som var enligt följande


Fru talman
Nu har vi denna regerings tilläggsbudget, en rambudget som skall visa vägen åt vilket håll denna regering skall gå åt med sin politik.
Den stakar inte ut hela vägen, d.v.s. den exakta politiken men den sätter upp målen. Målen för den offentliga ekonomin. 
När vi leverade en omställningsbudget 2012 så såg vi framåt och stakade ut vägen och målet. Det som hände sen så var att inkomsterna inte blev som kalkylerat, utan mycket mindre.
Så att staka ut den framtida vägen är inte lätt har jag erfarit. För man är beroende av intäktssidan som vi egentligen inte kan göra så mycket åt.

Vi har en ekonomi som på intäktssidan är styrd av dagens finländska ekonomiska kräftgång. Vi sitter helt i händerna på den finländska ekonomin när det gäller intäktssidan för den åländska ekonomin..  En finländsk ekonomi som har stora utmaningar framför sig, en regering som gör försämringar för folket för att ta sig an de framtida ekonomiska utmaningar.
Nu står vi här med denna tilläggsbudget, en tilläggsbudget där man försöker se på var man skära ner kostnader. År efter år har man försökt med ostyvelprincipen. Nu tvingas man till andra prioriteringar för att få kontroll på de s.k. hållbarhetsunderskottet. Osthyveln är nu utbytt mot en kakspade och det har varit en jobbig process för alla regeringsapartier.

För man kan nog säga att ingen fått något extra utan mer inom vilka områden har man tappat minst. Var har man fått ge sig mer och inom vilka områden har man kunnat förminska skadan om man får utrycka sig så.
Detta har inte varit en rolig budget att lägga fram utan mer en måste göra budget.
I måndags så var mycket energi från centern att ´tala om hur flata vi varit och att vi sviker en grupp i vårt samhälle.
Det är inte första gången jag hör det i denna sal. För 4 år sen sade liberalerna precis samma sak åt oss och då var finansministern från just centern.
Men sen är det som att den moraliska kompassen leds av socialdemokraterna och endast av socialdemokraterna. Och det ansvaret försöker vi att bära, efter vår bästa förmåga.
Vi gör vårt bästa till att få en budget som vi vill. Men att sitta med i en regering så får man både ge och ta. Tyvärr är det så att man får inte allt som man vill.


Fru talman
Jag skulle helst vilja satsa ännu mer på denna grupp som är ekonomiskt sårbara än vad vi gör idag. Och det hoppas jag vi kan göra med rätt fördelningspolitik. Jag ger inte upp den kampen ännu.
Den moraliska kompassen påminner mig om mitt ansvar.
Vi har med långa tänder gått med på en skrivning” Landskapet avser nå en inbesparing på cirka 3% motsvarande 700 000 genom att se över stöden till invånarna som utgör ca 24,5 miljoner euro.”
De står inte att det är de som är mest sjuka, det står inte att det är de som är mest ekonomiskt sårbara.
det står att Landskapsregeringen avser nå en inbespring på cirka 3 %.
700 000 är en summa som är målet och det är nu vägen dit skall tas fram, och det är nu jobbet börjar. Vem blir drabbad och vad blir konsekvenserna  Nu mina vänner börjar arbetet och ge gärna era synpunkter som vägledning i detta arbete.
För fyra år sen var rubrikerna stora om hur vi svek de sjuka och ekonomiskt sårbara. Då skulle vi se över sjukkostandsavdraget, som sen inte blev som man tänkte efter man sett över konsekvenserna.
Så mina vänner den här debatten har vi varit i förr och vi jobbar vidare med våra värderingar.

Jag vill inte heller spara inom gymnasialstadiet, tvärtom jag skulle vilja satsa ännu mer där på de som är i behov av extra stöd. Jag tror på en politik där vi får gå in med mer resurser till de som behöver samhällets stöd.
Och oberoende vilka populistiska uttalanden man gör härifrån, vilka populistiska skriverier man gör på sociala medier.
Så jag är övertygad om att stor del av det jag vill så är det fler som vill i denna regering. Men nu försöker man minska på underskottet och visst bäddar vi oppositionen att få ta billiga poäng när det måste sparas.
Men vi låter det inte göras åt någon annan utan det är vi här och nu som måste fortsätta jobbet. Sen är det så att nu vill denna regering se ändringar i siffrorna och underskottet skall minska. Visst är det så att siffrorna är viktiga men glöm inte vägen mot målet nämligen politiken och det är just nu politiken som skall tas fram.

Så herr talman tar vi nu och ser på t.ex. kommunernas resultaträkning för 2014 så är det två kommuner som har underskott, övriga kommuner låg med ett överskott, vilket är bra. Mycket bra för dem.
Ser vi däremot på nu hur landskapets utmaningar inom ekonomin så säger jag som jag sa i samband med budgetdebatten.  
Skall vi skära inom utbildning  och sjukvård och sen samtidigt blunda för den överstora administration vi har inom kommunerna och kommunförbund idag för att behålla vårt nuvarande kommunsystem.
Vi ser hur det går pengar och resurser på s.k. samarbetsmöten som inte sen leder till resultat eftersom man inte kommer överens ”
Vi sitter idag och pumpar in miljoner för att hålla kommunstrukturen som den är idag.
Skall vi blunda för dessa siffror ?
 
Nu sitter man och säger att vi måste sänka kraven d.v.s. lagstiftningen och därigenom kostnader för kommunerna ?
Nå jag är öppen för att se vad utredningen kommer fram till men så synd är det inte idag för våra kommuner.

De flesta av våra kommuner går bra och det genom att vi pumpar in med över 30 % landskapsandelar. Och det är ju genom lagen där man skall med landskapsandelar stöda de mindre kommunerna. Men kanske inte landskapsregeringen har råd med det längre. Och då måste vi våga förändra.
Ser i centerns budgetmotion nr. 37 de vill att man skall respektera och trygga kommunernas ekonomi och inte balansera den egna ekonomin.
Är kommunerna och den nuvarande kommunstrukturen så viktig för centern att man skär ner som vi gör nu. Bara vi inte rör kommunerna och deras ekonomi ?

Här tycker jag kommunerna måste vara med och ta sitt ansvar för den åländska ekonomin. Sen hur de kommer att ta sitt ansvar och besluta så är en annan sak.
Att ta ansvar är inte att minska kraven på kommunerna och hålla så låg skatt som möjligt och i samtidigt se vilka inbesparingar man gör för landskapet.
Vi måste våga se en helhet.
 
Så fru talman, avslutningsvis fyra enkla punkter för att sammanfatta detta.
  • Att sätta ut vart man vill komma med målet är lättare än att hitta politiken för att nå målet. För någon kommer att drabbas när man måste skära ner.
  • Likasom i förra regeringen jobbar vi för att Åland i framtiden tryggar en god vård, skola och omsorg.
  • Vi socialdemokrater jobbar fortsättningsvis för sjuka och ekonomiskt sårbara, men framför allt för generella välfärden. Alla skall kunna och få vara med och bidra till den och alla skall kunna få ta del av välfärden.
  • Inom regionalpolitiken så vill vi att hela Åland skall kunna leva och kunna erbjuda en likvärdig service.  Vi vill också se en regionaltillväxt för att kunna vara med och utveckla hela Åland även i framtiden.

söndag, april 17, 2016

Arbetet med landskapets budget är i full gång.

En intensiv politisk vecka är till ända. De senaste två veckorna så har varit en dragkamp om budgeten. Visst är det så att regeringen lägger budgeten men det är ju lagtingsgruppen som ändå är med och jobbar med frågor så är känsliga och jobbiga frågor.
Jobbiga frågor för mig t.ex. har varit att man inte lägger ner Guttorp utan fortsätter med den verksamheten.
Nu är det inte för att den anläggningen ligger i Sund som jag jobbar för att fortsätta med den verksamheten. Utan mer för att jag ser vikten att man fortsätter plantera ut fiskyngel. Jag tror också man kan öka inkomsterna där med att sälja yngel t.ex. Stockholm har jag erfarit. Då minskar man ju på samhällsmedel på finansiering av denna verksamhet.
Guttorps verksamhet ser jag som en viktig sak för turismnäringen. Så att satsa på Guttorp ser jag mer som ett främjande för turismnäring och då främst för mindre stugbyar och ensamfretagare som fiskguider. Fisketuristerna lämnar sen efter sig en hel del pengar.
Sen är det ju så annat i budgeten som kommer att fortsätta kämpande om, för det är väl ingen hemlighet att det finns lite olika ideologier i denna regeringen.
Och visst är det så att detta är en jobbig budget att ta. Genom att underskottet behöver minskas. Och man vill ju inte heller att det åländska samhället skall drabbas så mycket. Gör man en förändring på årets budget med 1,6 miljoner och sen för 2017 med 6,6 miljoner så självklart kommer det att kännas.
Tyvärr är det här en konsekvens att man inte fått den finländska ekonomin som går knaggligt minst sagt.

Men tillbaks om denna tilläggsbudget som kommer att debatteras friskt i media och tydligen även i sociala medier.
Och visst är det så att det har varit jobbiga beslut att ta, men jag skymtar också en politik som jag kan känna att genom att man nu måste börja prioritera så händer det något som vi förut kanske blundat för.
Men så är det när en budget tas så måste ta obekväma beslut.

Nu är det en vecka som är lite lugnare för oss i regeringen sen debatt om budgeten nästa vecka. Efter det så  är det 3 intensiva veckor där vi skall jobba med budgeten i Finans- och näringsutskottet.

Så jobbet med denna budget går vidare..

torsdag, april 07, 2016

Debatt om tobakslagen

I måndags debattera vi om tobakslagen i Lagtinget. En debatt som varade 4 timmar med en del konstruktiva förslag och lite kritik också. Nu är skotten remitterade till social- och miljöutskottet för utskottsbehandling.

Jag personligen pratade i remissdebatten lite om e-cigaretternas vara eller icke vara. Nu förbjuder ju lagen s.k. smakampuller till e-cigaretterna som lär vara inkörsport för unga att börja röka.
Jag erkände min okunnighet om e-cigaretter för jag hade faktiskt trott att det inte var nikotin i dessa e-cigaretter. Men det lär det vara. Men jag bad utskottet lite fördjupa sig i detta. Sen var jag lite skeptisk också till att man kan ha tobaksvaror synligt i våra butiker här på Åland, men i Sverige och Finland är det förbjudet att exponera tobaksvaror.
Men en fundering som var i debatten, var om om denna lag är tillräckligt sträng. En som i replik till mig så undrade om denna lag får flera att inte börja röka ?
Men det som jag sa där att det är ju inte lagen i sig på sättet som får flera att skjuta upp sin tobaksdebut utan det är nog andra åtgärder som måste komma in då. För enligt lagen så får man inte inneha tobaksvaror före man fyllt 18 år. Så därför kan man ju inte göra så mycket annat där.

Men idag fick jag höra i radion om " effekt 4 - 6 "  som nu har sin utbildning på Åland. Och det som gör mig extra stolt är att jag varit med och lobbat på vissa håll om att detta skulle tas till Åland. Här finns det långsiktiga satsningar att jobba med att skjuta upp tobaksdebuten, ja helst att tobaksdebuten inte alls blir av.

Det som jag sa i mitt anförande så behöver vi se vad man kan ha för olika projekt som tobakskampen   och andra åtgärder.
I slutet av mitt anförande så sa jag i måndags 
Men trots de små synpunkterna jag framför så stöder jag denna lag och att man strängerar är bra ur folkhälsoperspektivet, men de viktiga åtgärderna kommer sen i vilka resurser vi ger för att få hjälpa alla som håller på och röka att sluta. Och där har vi insatser som bl.a. tobakskampen. Så alla projekt som kan stödas mot detta så bör prioriteras. "

Så det här med effekt 4-6 är långsiktiga åtgärder med rätt prioritering. Och vi på Åland är bra att följa med bra projekt/initiativ som man startar runt om oss i norden. Vi ligger mitt i Östersjön men ett smörgåsbord med projekt som startas runt omkring oss. De gäller att vi ser möjligheter med dessa projekt och vågar satsa på de förebyggande åtgärderna.
 

torsdag, mars 31, 2016

Hoppas jag tycker rätt

Skall partipiskan vina som vanligt hos sossarna ställde en anonym en fråga här på min blogg tidigare angående vårjakten.
Inte alltid i partiet vi har samma åsikter, men vi disskuterar frågor bra och det får ges och ta i många frågor. Men som ett regeringsparti så vill man att man att det skall gå och lita på var vi står.
Det är viktigt att de andra partierna skall veta var man har oss.
Men för den skulle skall man inte gå med på allt. Men lättare för vårt parti är det lättare att jobba om vi är eniga.

Media blåser på rejält just om vårjakten som just nu är det en fråga som rör känslor eftersom klassificeringen nu är " nära hotad " och man bör se på hur stammen stabiliseras igen. Så jakten skall skötas på ett hållbart sätt.
Och då har man pratat om två vägar mot en hållbar jakt på ejder. Att fortsätta som tidigare men kanske begränsa mer hur mycket man skjuter eller ta ett paus och låta stammen stabilisera sig. Och sen ta upp jakten på ejder igen.
Eftersom vissa nu vill alternativ.2 med en paus så pratas det nu om att man vill lägga ner. och visst finns det personer som också är emot jakt. Men att ta med en paus är inte att lägga ner jakten.
Men jag tror ändå på 1:an att man fortsätter med vårjakten men kanske begränsar antalet man får skjuta.
Nu är ju inte jakten det enda som är orsaken till en minskning av ejderstammen utan tyvärr så är det östersjön status samt andra hot i form av rovdjur.

Vad som beslutas om vet jag inte ännu. Men jag vet vad jag tycker och blir det så hoppas jag att det är ett beslut som vi inte får ångra sen.
För det jag ser som viktigt med jakt och även vårskyttet så kulturarvet att det går vidare till generationer. Men då måste vi se att stammen bibehålls på en hyfsad nivå så att vi får fortsätta med vårjakten. För visst kan det vara så att ta en paus kan vara mer hållbar på sikt. Jag vet inte, men jag hoppas jag att det jag tycker är rätt på långsikt och inte att jag fallit för populismens fälla.

För ser vi ansvarsfullt på det hela så är det kanske inte hållbart att bedriva jakt på rödlistade fåglar.

lördag, mars 19, 2016

Jag är gärna på landsbygden.

Fick idag frågan när jag var och handlade varför jag inte vill att Lagtinget skall vara på landsbygden under tiden Lagtingets byggnad renoveras.
För mig är varken renoveringen eller flytten politisk även om det finns viss lagtingsledamöter som vill göra politik av det.
Visst får de sympatier och förståelse för sina tankar men varför göra politik av något som diskuteras endast kanslikommissionen.
Varför det finns Kanslikommissionen så är frågor som rör lagtingets förvaltning och inte så mycket mer.
Men svaret jag gav idag så är att för mig kvittar det var man är. Jag sa åt vår representant att se var det är billigast och mest praktiskt att vara.
Och det har jag då förstått att är svaret på både alternativ just i stan. Och visst är det närmare att sen fara på möten som är mycket i stan. Och då kan man gå på sina ärenden mer än och köra mellan Jomala och Mariehamn. Så det finns en miljöaspekt i det hela också.
Om det ekonomiska så har jag förstått att det skulle bli billigare att vara i stan än vara på Naturbruksskolan, hur har jag inte detaljer eftersom jag inte är med och tar beslut kring detta.
Nå nu blir det i stan och som jag nämnde i början på detta inlägg så det ingen skillnad för mig.
Helst skulle jag varit kvar på mitt kontor på ekonomiegatan men det skulle vi inte få vara.

Sen har många haft åsikter om vi verkligen måste göra renoveringen nu. Inte för min skull, men för personalens skull för luftkonditionering är verkligen undermålig. Så renoveringen behövs då först och främst för personalen. Sen är det så att de skall göra om lite för att få fler kontorsutrymmen så man inte skall behöva hyra upp utrymmen i stan åt partier och ledamöter.
Så ombyggnaden behövs nog. När vi hörde den som utrett detta så sade att nu är det en fläkt som drar luftkonditionering men borde finnas en till i andra sidan av huset för att orka dra runt luftkonditionering för ett så stort hus som lagtinget och därför måste man dra om samtliga rör för detta..

Så för mig spelar det ingen roll vart lagtinget flyttar under renoveringen. Och landskapet äger båda byggnader så man betalar hyra till samma ägare oberoende var man är. Så det pratat om att man inte skulle behöva betala någon hyra i Naturbruksskolan är felaktigt. Lagtinget är inte Landskapsregeringen så det är inte samma ägare. Sen med Fastighetsverket som man skaffade så betalar man idag Internhyra så nu betalar t.ex. Ålands gymnasium hyra för sina lokaler till fastighetsverket och det kan bli rätt så kostsamt för Ålands gymnasium. Så även om Lagtinget skulle höra till Landskapsregeringen så skulle man ändå måsta betala hyra. 
Men att jag inte kan ha Lagtinget på landsbygden stämmer inte. För mig skulle ju Kastelholms slott vara perfekt. Då skulle ju vi nästan komma upp i samma standard som Valloniens parlament. En mäktig byggnad. Drömmar får man ju ha :-) Och skulle lagtinget besluta om att vara i slottet så jösses vad alla då skulle få frispel om att vi har storhetsvansinne. En annan byggnad för lagtinget skulle vara Godby Kongresshotell men tyvärr har det huset förfallit så där blir det inte mycket mer tror jag.